شرایط و ضوابط استفاده

 لازم به ذکر است که دستگاه های پزشکی بدلیل رکورد یا داشتن حافظه، پس از اولین استفاده بلافاصله ذخیره سازی صورت می گیرد. لذا خواهشمند است در خصوص انتخاب دقت فرمایید