1 / 11

انواع دستگاه های کمک تنفسی و تفاوت هایشان

بین دستگاه های کمک تنفسی تفاوت هایی وجود دارد اعم از سی پپ بای پپ و بای پپ حجمی. اما اختلاف در چیست؟

انواع دستگاه های کمک تنفسی و تفاوت هایشان

دستگاه های کمک تنفسی حجمی و غیر حجمی (توضیح و دستورالعمل های AVAPS-IVAPS)
توضیح تهویه غیر تهاجمی

غیر تهاجمی به منظور همان NIV می باشد که با ماسک استفاده می شود تا اینکه لوله در داخل مجاری تنفسی INTUBE می باشد.

تفاوت بین یک دستگاه Trilogy (AVAPS) و/یا Astral (IVAPS) و یک دستگاه BiPAP و/یا CPAP چیست؟

درمان CPAP و BiPAP:

دستگاه CPAP (فشار مثبت هوای مداوم) و BiPAP (فشار هوای مثبت دو سطحی) دستگاه‌هایی هستند که عموماً برای کمک به جلوگیری از آپنه انسدادی خواب (OSA) یا آپنه مرکزی خواب (CSA) استفاده می‌شوند. این دستگاه ها به یک رابط ماسکی نیاز دارند که بیمار روی بینی خود (ماسک بینی) یا روی بینی و دهان خود (ماسک تمام صورت) قرار دهد. گاهی اوقات اکسیژن نیز برای کمک به اکسیژن رسانی به دستگاه وارد می شود.

کدام بیماران؟

بیماران اضافه بار مایعات: نارسایی مزمن قلبی (CHF) یا حتی ذات الریه (برای واحد خانگی با این تشخیص تایید نشده است)
بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) برای کمک به کاهش سطح بالای CO2 که این بیماران ممکن است داشته باشند (pCO2 > 52 میلی‌متر جیوه در FIO2 تجویز شده برای تأیید واحد خانگی)
بیماران OSA (مطالعه خواب برای تایید واحد خانگی مورد نیاز است)
بیماران CSA (مطالعه خواب برای تایید واحد خانگی مورد نیاز است)

تفاوت:

در حالی که درمان CPAP یا BiPAP فشار تجویز شده را برای کاهش انسداد فراهم می کند، حالت AVAPS یا IVAPS حجم جزر و مدی هدف را برای کمک به تهویه فراهم می کند. دو نوع اصلی از دستگاه های مورد استفاده برای ارائه این حالت تهویه، Astral (Resmed) و Trilogy (Respironics) هستند.

*دستگاه CPAP یا BiPAP که در راه هوایی مصنوعی (تراکئوستومی) استفاده می‌شود، نوعی تهویه در ایالات متحده محسوب می‌شود. این نوع بیماران باید در یک مرکز پرستاری ماهر (SNF) و یا بیمارستان در زمینه فوق تخصص ریه باشند که دارای امتیازات ونتیلاتور توسط انجمن های نظارتی دولتی است.

حالت AVAPS یا حالت IVAPS:
AVAP ها (پشتیبانی فشار تضمین شده متوسط ​​حجم) و IVAP (پشتیبانی هوشمند فشار تضمین شده حجم) عملکردهای پشتیبانی هستند که به طور خودکار پشتیبانی فشار را با نیازهای بیمار برای تضمین و میانگین حجم جزر و مدی تطبیق می دهند.

کدام بیماران؟

بیماران مبتلا به چاقی هیپوونتیلاسیون
بیماران COPD با نارسایی مزمن تنفسی
بیماری عصبی عضلانی شدید یا محدود کننده قفسه سینه.
این ماشین‌ها به یک رابط ماسکی نیاز دارند که بیمار روی بینی خود (ماسک بینی) یا روی بینی و دهان خود (ماسک تمام صورت) قرار دهد. گاهی اوقات اکسیژن نیز برای کمک به اکسیژن رسانی به دستگاه وارد می شود.

*دستگاه Astral یا دستگاه Trilogy که در راه هوایی مصنوعی (Tracheostomy) استفاده می‌شود، نوعی تهویه در ایالات متحده محسوب می‌شود. این نوع بیماران باید در یک مرکز پرستاری ماهر (SNF) که دارای امتیازات ونتیلاتور توسط انجمن های نظارتی ایالتی است، بستری شوند.

تنظیمات تهویه غیر تهاجمی:

IVAPS (ResMed)

قد بیمار: (**باید قد بیمار داشته باشد)
محدوده حجم دم و بازدم:
PS حداقل: cmH2O(cwp) زمان دمی حداقل: ثانیه

EPAP/PEEP: cmH2O(cwp) AVAPS (Respironics)

حجم دم و بازدم هدف: IPAP حداقل: cmH2O(cwp) EPAP: cmH2O(cwp) PS حداکثر: cmH2O(cwp) حداکثر زمان دمی: ثانیه
یا

نرخ: زمان دمی: ثانیه IPAP حداکثر: cmH2O(cwp) پشتیبانی فشار:

این دستگاه ها چگونه برای خانه بهداشت پوشش داده می شود؟

یک ارائه‌دهنده DME می‌تواند در قرار دادن بیمار Trilogy یا Astral کمک کند و برخی بیماری‌های همراه برای تهویه غیرتهاجمی پوشش داده می‌شوند:

بیماری های عصبی عضلانی یا محدود کننده قفسه سینه
نارسایی مزمن تنفسی (CRF) در نتیجه بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)
اسنادی که از تهویه غیر تهاجمی در تنظیمات خانه پشتیبانی می کند:
سابقه پزشکی بیماران و بیماری های تنفسی
برای بیماران مبتلا به CRF در نتیجه COPD یکی از موارد زیر:
pCO2 > 52 میلی‌متر جیوه یا FEV1 < 50 درصد پیش‌بینی‌شده یا
pCO2 بین 48-51 میلی‌متر جیوه FEV1 کمتر از 60-51 درصد پیش‌بینی‌شده به‌دست‌آمده و 2 یا بیشتر بستری شدن در بیمارستان مرتبط با تنفس در 12 ماه گذشته
ضرورت پزشکی برای تهویه پشتیبانی فشار شامل، اما نه محدود به، پیشرفت وضعیت بیماری بیمار، نتایج درمان قبلی و برنامه‌های درمانی فعلی
اگر بیمار قبلاً در دو سطح با یا بدون نرخ به عنوان سرپایی بوده است، مستنداتی مبنی بر اینکه چرا درمان دو سطحی برای بیمار کافی نیست.
برای بیماران عصبی عضلانی، نتایج آزمایشات FVC یا MIP/NIF
برای بیماران قفسه سینه محدود، نتایج آزمایش pCO2 یا FVC
پذیرش/ بستری مجدد در بیمارستان اخیر

 

کلام آخر:

در نظر داشته باشید که برای تصمیم که کدام دستگاه مورد نیاز بیمار شما می باشد نیاز هست حتما به پزشک فوق تخصص ریه در شهر خود مراجعه و پس از انجام تست خواب و آزمایش گاز خون و مشورت با پزشک خود و همچنین پس از انجام همه این مراحل باز نیاز به یک مورد می باشید. آن مورد این است که مدت یک هفته دستگاه اجاره کنید تا مطمئن شوید می توانید از دستگاه استفاده کنید و پس از آن دوباره آزمایش گاز خون بدهید تا مطمئن شوید که تاثیر بسزایی روی بدن شما گذاشته باشد و سپس خریداری کنید.

بهتر است که دستگاه را از شهر خود تهیه کنید. چرا؟

پس از مدتی نیاز به گزارش گیری می باشد و چنانچه در شهر خود نماینده فروش نداشته باشد، به مشکل بر می خورید.

 

بین دستگاه های کمک تنفسی تفاوت هایی وجود دارد اعم از سی پپ بای پپ و بای پپ حجمی. اما اختلاف در چیست؟